Pogłębianie stawu – Realizacja

POGŁĘBIANIE STAWU_REALIZACJA-3

Pogłębianie stawu – Realizacja

Każdy zbiornik wodny podlega procesom eutrofizacji, czyli stopniowego zarastania. Bezpośrednim jej następstwem jest obniżenie jakości wody, niekorzystnej zmiany jej zabarwienia i zapachu, łącznie z pojawieniem się toksyn, co bezpośrednio wpływa na wymieranie ryb. Kolejnym efektem eutrofizacji jest wzrost zamulenia zbiornika wodnego a wyprodukowane w zbiorniku substancje organiczne są częściowo odkładane na dnie akwenu. Efektem tego zjawiska jest, między innymi, stopniowe jego wypłycanie.
Prace porządkowe są dobrym momentem do podjęcia decyzji o pogłębieniu i odmulaniu stawu. W większości przypadków nie wiąże się to z koniecznością załatwiania licznych formalności ani nie wymaga pozwolenia. Warto jednak planowane prace zgłosić w odpowiednim inspektoracie ochrony środowiska a zamiar ingerencji w staw, opisać z zaznaczeniem terminu oraz zakresu prac prosząc o zaopiniowanie takiego dokumentu.

Pogłębianie stawu

Kolejnym krokiem jest wypompowanie brudnej wody. Jeśli jest to staw hodowlany lub rekreacyjno – hodowlany, należy przenieść ryby do innego zbiornika na czas czyszczenia/pogłębiania. Podobnie z wartościowymi roślinami ze stawu – proponuje się je wykopać (i przechowywać tak, by móc je ponownie zasadzić). Następnie, w zależności od gruntu i/lub ukształtowania terenu (m.in. jego grząskości czy dojazdu do stawu) można rozpocząć mechaniczne pogłębianie. specjalistycznym sprzętem. Działanie takie jest ekonomicznym, oszczędnym czasowo i efektywnym rozwiązaniem, zważywszy, że maszyny którymi dysponujemy (koparki typu long reach DOOSAN 300 LCV o zasięgu aż 18 m, wywrotki 4 i 3-osiowe, koparko-ładowarki oraz koparki kołowe), pozwalają na realizację nawet skomplikowanych inwestycji, w możliwie najkrótszym czasie. Po zakończonych pracach i wypełnieniu stawu przez wodę można rozważyć zasadzenie roślinności wodnej lub zarybienie.

Zobacz też:

Kopanie stawu krok po kroku

Wyszukiwane frazy:
,