Wyburzenia i Rozbiórki Tag

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych budynku lub jego części niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Jest to wymagane zarówno w przypadku rozbiórek całych budynków, jak i ich części. Po uzyskaniu pozwolenia możesz przystąpić do prac rozbiórkowych, ale przedtem warto poznać kilka ważnych kwestii. Kiedy potrzebujesz pozwolenia...

Popularnym wśród osób, planujących likwidację obiektu budowlanego jest zamienne stosowanie pojęć “wyburzenie” i “rozbiórka”. Wbrew powszechnemu przekonaniu oba pojęcia, cechuje jednak dość znacząca różnica. Rozbiórka daje możliwość ponownego wykorzystania (recyklingu) niektórych elementów konstrukcyjnych budynku. Wymusza to nierzadko, by prace rozbiórkowe wykonywane były ręcznie, tj. bez...