Kopanie Stawu – Krok po kroku

KOPANIE STAWU–KROK PO KROKU

Chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz poradnik jak wygląda „Kopanie stawu” krok po kroku. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu z zaznajomieniem się z tematem oraz podjęciu decyzji.

Spis treści:

Pomysł na staw od czego zaczynamy? Jak to się zazwyczaj odbywa? Jak wygląda współpraca przy budowie stawu?
Telefonicznie otrzymujemy od klienta wstępne informacje na temat planu budowanego stawu. Jaki to ma być staw, jego wymiary (długość, szerokość, planowana głębokość) w jakim terenie ma się znajdować oraz jego lokalizacja. Na podstawie tych wstępnych informacji staramy się mniej więcej oszacować koszty inwestycji. O kosztach kopania stawu pisaliśmy w naszym poradniku: Kopanie stawu – ile kosztuje?
Przy akceptacji ze strony klienta wstępnych kosztów inwestycji umawiamy się na wizję lokalną na placu budowy, podczas której omawiane są wszystkie szczegóły dotyczące inwestycji. Z racji naszego doświadczenia podpowiadamy inteligentne rozwiązania przy kopaniu stawu. Po uzyskaniu szczegółowych informacji od klienta i oględzinach placu budowy doprecyzowujemy kosztorys inwestycji.

Nie wiesz jakie dokumenty są potrzebne do założenia stawu? Zapoznaj się z naszym poradnikiem:
Jakie dokumenty są potrzebne do założenia stawu.

1. Lokalizacja i analiza gruntu

Zaczynamy od zaplanowania, wybrania miejsca w którym dany staw ma się znajdować.
Co powinniśmy wziąć pod uwagę podczas planowania kopania stawu?
Analiza rodzaju gruntu w którym wykonywany będzie zbiornik pozwoli nam na określenie głębokości kopania po to m.in aby uniknąć efekty „plaży”, czyli osypywania się brzegów stawu, przy sypkich i żwirowych gruntach.

Staw z wodą stojącą czy przepływowy?

Jeżeli chcemy aby staw był przepływowy to przy wyborze lokalizacji powinniśmy wziąć pod uwagę miejsce blisko cieku wodnego, rzeki, rowu, wówczas taki staw może być przepływowy i woda w takim stawie będzie na bieżąco filtrowana.
Możemy też wykonać staw z wodą stojącą w dowolnym miejscu pod warunkiem że poziom wody gruntowej w tym miejscu zaspokoi potrzeby stawu w wodę. Czyli przykładowo wiemy, że woda gruntowa jest na poziomie -0,5 czy -1m, wówczas wiemy, że wystarczy staw wykopać na 2,5-3 metry aby otrzymać staw o głębokości lustra wody około 2 metry.

Jaka głębokość stawu?

2 metry jest to bardzo popularna głębokość na jaką kopie się staw.
Dodatkowo możemy wykonać zimochów.

Co to jest zimochów? 

Jest to przegłębienie w stawie, które zapobiega zamarzaniu wody w bardzo ostrą zimę.
Jeżeli staw, który kopiemy ma być stawem hodowlany, dodatkowo wykonujemy tzw. matecznik. jest to miejsce w stawie z wypłyceniem w którym ryby wychodzą na tarlisko.

ZIMOCHÓW
Jak sprawdzić poziom wody gruntowej? 

Najłatwiej sprawdzić poziom wody gruntowej poprzez odkrywkę, mniejszą koparką bądź też szpadlem, wykopać dół o głębokości około 1,5 metra i zobaczy po kilku dniach na jakim poziomie zbierze się woda. Następnie dokonać pomiaru wysokości poziomu wody i rzędnej gruntu. Na podstawie tych pomiarów możemy zaplanować na jaką głębokość musimy wykopać staw aby uzyskać żądaną głębokość stawu.

2. Kształt stawu

Planujemy geometrię oraz przeznaczenie stawu. Jaki kształt ma mieć staw czy ma mieć regularny czy nieregularny kształt? Czy ma posiadać np. wyspę z mostkiem. Na tym etapie trzeba zaplanować całą geometrię stawu oraz ustalić przeznaczenie zbiornika. Czy ma to być staw rekreacyjny, hodowlanych czy może zbiornik retencyjny. Np. często wykonujemy stawy, które służą tylko do nawadniania, dzieje się to najczęściej w miejscach gdzie poziom wód gruntowych jest stosunkowo nisko. Często są to miejsca gdzie znajdują się sady, drzewa owocowe, borówka amerykańska. Wówczas w takim wypadku inwestor decyduje się na wykopanie studni głębinowej, woda z takiej studni napełnia staw do nawadniania w którym woda się nagrzewa i służy do podlewania upraw.

3. Kopanie stawu a pozwolenia

Staw do 5000m² i do 3m głębokości na zgłoszenie

Gdy już wiemy jak będzie wyglądał nasz staw, jego kształt, powierzchnia i głębokość, możemy określić jakie pozwolenia będą niezbędne do jego budowy. Aktualnie, dane na 2022 rok, do wykopania stawu o powierzchni do 5000m² i głębokości do 3m nie są wymagane pozwolenia. Taki staw (do 5000m² i 3m głębokości) możemy wykonać na tak zwane „zgłoszenie” czyli zgłoszenie wodnoprawne. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne informacje:

 • taki staw musi być w całości posadowiony na gruntach rolnych,
 • może to być oczywiste ale powierzchnia zbiornika nie może wykraczać poza granice działki, na której jest położony,
 • nie można napełnić takiego stawu sztucznie, tzn. napełniamy go poprzez wody opadowe, roztopowe bądź podziemne.


Staw powyżej 5000m² i 3m głębokości

Kompletowanie dokumentów dla takiego stawu należy rozpocząć od wizyty we właściwym urzędzie gminy, celem weryfikacji, czy dla działki, na której planujemy zbudować tego typu zbiornik został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważne, by przy tym zaznaczyć, jakiego typu ma być to zbiornik: rekreacyjny, retencyjny, hodowlany. Jeżeli dla działki nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy w urzędzie gminy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku takiego zbiornika należy posiadać takie informacje i dokumenty takie jak:

 • projekt,
 • mapy geodezyjne – kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (można ją uzyskać w starostwie – w wydziale geodezji). W przypadku braku, należy wynająć geodetę, który sporządzi plan sytuacyjno-wysokościowy. Na mapie, dla celów projektowych, musi być naniesiony planowany staw, z wyszczególnieniem jego wymiarów oraz głębokości,
 • operat wodnoprawny z informacją prowadzenia zamierzonej działalności oraz datą wykonania,
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia – (na podstawie której wydział ochrony środowiska wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach).

Ile kosztują „zgłoszenie” budowy stawu?

Zgłoszenie budowy stawu wodnego kosztuje około 100zł, a pozwolenie wodnoprawne około 230zł.

4. Wybór wykonawcy oraz dobór sprzętu

Po konsultacji z klientem dobieramy sprzęt potrzebny do realizacji zadania.

5. Przygotowanie terenu

 • Przygotowanie do kopania stawu.
 • Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu (trawy) ewentualna wycinka drzew,
 • Zdjęcie warstw urodzajnej darniny aby mieć całościowy pogląd placu budowy.

Przygotowujemy teren do prac poprzez opalikowanie miejsca, w którym ma znajdować się staw. W zależności od rodzaju prac dobieramy odpowiedni sprzęt. Czy to ma być pogłębienie stawu, czy może kopanie stawu od podstaw, czy czyszczenie zbiornika wodnego, czy może urobek który wykopiemy mamy rozplantowywać w celu podniesienia terenu wokół stawu bądź przemieścić w określone miejsce w celu zhałdowania (np torf do dalszej odsprzedaży). Oczywiście jest to każdorazowo kwestia indywidualna.

Przy stawach do nawadniania które są sztucznie napełniane czasami urobek, który zostanie wydobyty z czaszy zbiornika zostaje przeznaczony na dodatkowe obwałowanie zbiornika, umożliwia to zwiększenie objętości zbiornika, oczywiście trzeba to obwałowanie dodatkowo uszczelnić folią bądź innym materiałem to tego służącym.

6. Wykop zasadniczy z bieżącą analizą głębokości kopania

7. Prace wykończeniowe

 • Skarpowanie (Skarpy wykonujemy z gruntu rodzimego, docinamy je w gruncie, który nie był jeszcze ruszany. Ponieważ w przypadku gdy np. za szeroko wykopiemy zbiornik to skarpy które są dosypywane podlegają bardzo szybko erozji.)
 • Niwelowanie grobli
 • Wykończenie terenu dookoła zbiornika.
 • Sprzątanie

Pytania i odpowiedzi:

Ile kosztują „zgłoszenie” budowy stawu?

Zgłoszenie budowy stawu wodnego kosztuje około 100zł, a pozwolenie wodnoprawne około 230zł.

Jaki staw bez pozwolenia?

Po zmianach w Prawie Wodnym na zgłoszenie można zbudować staw o powierzchni do 5000m² i głębokości do 3m.

Ile kosztuje wykopanie stawu 1000m2?

Sugerując się aktualnymi wyliczeniami (2023 rok) wykopanie stawu 1000 m2 na głębokość ok. 3 m to koszt ok. 75000-120000 zł.

Co zrobić z urobkiem wykopu przy budowie stawu?

W trakcie procesu budowy stawu, wydobyty urobek ma wiele praktycznych zastosowań. Można go na przykład rozłożyć na obszarze sąsiadującym ze stawem. Dzięki temu nie tylko efektywnie wykorzystamy urobek, ale także przyczynimy się do kształtowania otoczenia nowo powstałego stawu. Urobek może służyć do formowania podwyższeń terenu, małych wzgórz czy do niwelowania nierówności. Szczególnie opłacalne jest to, gdy ziemia z wykopu jest żyzna i nadaje się do uprawy roślin.

Inną możliwością jest zdecydowanie się na usunięcie urobku i jego utylizację. W takim przypadku, rekomendowane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w transporcie i utylizacji urobku. Należy jednak mieć na uwadze, że to rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Przed podjęciem decyzji o wywozie urobku, warto zapoznać się z lokalnymi regulacjami dotyczącymi składowania i transportu urobku.

Dowiedz się więcej czytając nasz poradnik: Optymalizacja wykorzystania urobku z wykopu – Wskazówki i rekomendacje