kopanie stawu Tag

Kompletowanie dokumentów należy rozpocząć od wizyty we właściwym urzędzie gminy, celem weryfikacji, czy dla działki, na której planujemy wykopać staw został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważne, by przy tym zaznaczyć, jakiego typu ma być to zbiornik: rekreacyjny, retencyjny, hodowlany. Jeśli taki plan został sporządzony...

Każdy zbiornik wodny podlega procesom eutrofizacji, czyli stopniowego zarastania. Bezpośrednim jej następstwem jest obniżenie jakości wody, niekorzystnej zmiany jej zabarwienia i zapachu, łącznie z pojawieniem się toksyn, co bezpośrednio wpływa na wymieranie ryb. Kolejnym efektem eutrofizacji jest wzrost zamulenia zbiornika wodnego a wyprodukowane w zbiorniku...

Budowa Wake Parku w Brwinowie (kompleksowa przebudowa stawów rybnych pod wyciąg 5 słupowy do wakebordingu, wydobycie namułów, połączenie stawów, transport urobku, niwelacja) ...

Jak co roku prowadzimy rozległe prace melioracyjne. Udrażniamy rzeki, strumienie i rowy. Usunięcie roślinności pływającej oraz odmulenie koryta kanału....

Budowa stawu od podstaw o powierzchni 1500 m2 i głębokości 2 m wraz z zagospodarowaniem terenu. ...