Udrażnianie rzeki Tag

Jak co roku prowadzimy rozległe prace melioracyjne. Udrażniamy rzeki, strumienie i rowy. Usunięcie roślinności pływającej oraz odmulenie koryta kanału....