Metoda studniarska – wykorzystanie koparki kołowej long