roboty ziemne Tag

Zasypywanie rurociągu ssawnego dla Wodociągów Warszawskich. ( rurociąg ułożony 7 m pod dnem Wisły, zasypywanie szaland kruszywem o różnych frakcjach, praca pod nadzorem zespołu płetwonurków) ...