Skarpowanie oraz humusowanie stożków na obiektach drogowych