Prace ziemne – SKARPOWANIE ORAZ HUMUSOWANIE na trasie S7