Kopanie stawu oraz usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej

Kopanie stawu oraz usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej_8

Kopanie stawu w Kuflewie, wykonaliśmy złożone praca takie jak: usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej wokoło zbiornika wraz z niwelacją terenu wokoło obiektu.

Kopanie stawu oraz usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej_7

Kopanie stawu oraz usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej_6

Kopanie stawu oraz usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej_5

Kopanie stawu oraz usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej_4

Kopanie stawu oraz usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej_3

Kopanie stawu oraz usunięcie zadrzewienia, oczyszczenie dna, naprawa skarp z wykonaniem półki spacerowej