Tag Archives: wykopanie stawu bez pozwolenia

Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu – kara za wykopanie stawu bez pozwolenia

Kopanie-stawu-koparka-z-dlugime-ramieniem

W Polsce istnieje wiele przepisów, które regulują kwestię ochrony środowiska naturalnego. Jednym z nich jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która określa, że każda osoba, która chce dokonać zmian w środowisku naturalnym, musi uzyskać pozwolenie na takie działania. W przeciwnym razie grozi jej kara za naruszenie prawa. W artykule tym […]